Home Page2 Page3 Page6 Page4 Page5 Page7 Page8 Page9 Page10 Page11 Page12
Välkommen till Artur Lundkvist och Maria Wines Hemsida Vid valborgsfirandet i Oderljunga Mölla måndagen den 30 april 2007 tilldelades stiftelsen Oderljunga Sockengillets bygdepris 2007 för förtjänstfullt arbete.  Stort engagemang har placerat Oderljunga på den kulturella kartan som en levande landsbygd. Åke Petersson med fru tar emot utmärkelsen av Leif-Åke Andersson, ordförande i Sockengillet.