Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
Note: no space for the text!
Tillbaka Ett varmt tack till våra sponsorer och bidragsgivare
Stiftelsen har mottagit ekonomiska bidrag från
Perstorps Församling
Perstorps kommun
ICA Perstorp
Celanese AB
Bengt i Örkelljunga
Jerker Johanssons Entrepenad
Leader Lag PH
Perstorps Holding AB
Styrelsen vill framföra tack till sponsorer och alla frivilliga entusiaster som på olika sätt medverkat i
stiftelsens arbete. Stiftelsens tillgångar ger ingen direkt avkastning. Stiftelsen är därför för sin ända-
målsuppfyllelse beroende av årliga bidrag och stöd från utomstående.