Tillbaka
Våra sponsorer
Perstorps kommun
Leader Lag PH
Jerker Johanssons Entrepenad
Perstorps Holding AB
Celanese AB
Ett varmt tack till våra sponsorer och bidragsgivare
Stiftelsen har mottagit ekonomiska bidrag från
Styrelsen vill framföra tack till sponsorer och alla frivilliga entusiaster som på olika sätt medverkat i
stiftelsens arbete. Stiftelsens tillgångar ger ingen direkt avkastning. Stiftelsen är därför för sin ända-
målsuppfyllelse beroende av årliga bidrag och stöd från utomstående.
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
Bengt i Örkelljunga
ICA Perstorp
Perstorps Församling