Hemsidan
Intreriör
Utställningen
Stiftelsen
Styrelsen
Artur Lundkvist
AL Böcker
AL Artiklar
Maria Wine
MW Böcker
Aktiviteter
Stipendiater
Bygdepriset
100-års
firandet 2006
Uppsatstävling 2006
Spelmans-
stämma
Länkar
Hitta hit
Ansökan
Informationsblad
Projekt Levnadsbeskrivningar 2008
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse har bl a till ändamål att sprida kunskap om Arturs och Marias
författargäming och att förankra kulturarvet från Artur och Maria till dagens ungdom.
Med det senare motivet anordnades 2005-2006 i samband med firandet av Artur 100 år en uppsatstävling
för gymnasister att skriva något likt Artur. Drygt 90-tal alster kom in från främst Perstorps gymnasium men
också från Klippan och Hässleholm varav ett antal blev prisbelönade. Det gav impulser till en fortsättning
som efterhand blev projektet "levnadsbeskrivningar". Under vårterminen 2008 har en klass om 30 elever
från Perstorp Gymnasium intervjuat 10 invandrade Perstorpbor som under 1940-70-talet kommit till Sverige
och Perstorp.
Liksom Artur bröt upp från Oderljunga i 18-årsåldem för att efterhand få Stockholm som sin fasta punkt i sitt
i övrigt globala arbete så har våra invandrare brutit upp från sina hemorter för att få Perstorp som sin fasta
punkt i tillvaron. Liksom Artur skrev reseskildringar på sina resor i världen under 1940-1960-talen så har
gymnasisterna gjort levnadsbeskrivningar för sina intervjupersoner. De har förutom att få erfarenhet av att
intervjua och skriva som en del i sin svenskundervisning också erhållit självupplevd nutidshistoria direkt.
Varför lämnade man Tyskland under efterkrigstiden, Ungern 1956/57 eller Finland under denna tid,
Den kunskapen blir mera konkret och mer levande än vad man kan läsa sig till.
Materialet har resulterat i en utställning som benämns "Destination Perstorp" och som presenterades på
en vernissage på Perstorp Bibliotek den 28 maj 2008. Utställningen var kvar på biblioteket några veckor
varefter den flyttades till utställningshallen i Hagstad för att vara tillgänglig för besökare t o m augusti. Vid ett
välbesökt arrangemang i Perstorp församlingshem den 16 september deltog några av gymnasisterna och
"invandrarna" med samtal om sina upplevelser. Utställningen var en del av arrangemanget och var sedan
i församlingshemmet ytterligare en månad.
Etnolog Oscar Pripp, stipendiat i Hagstad 2007, har deltagit i projektet genom bl a att undervisa eleverna i
intervjuteknik och har sagt att vi har alltför få sådana här uppteckningar i Sverige. Fortsättning kan följa.
För projektets genomförande har främst Marianne Wind, svensklärare på Perstorp Gymnasium varit den
drivande och engagerade kraften.
Människornas historia är Perstorps historia
Levnadsbeskriv-
ningar 2008
Fortsättning nästa sida
>>
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida