Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
arturlundkvist089001.jpg
Till hemsidan Informationsblad
Ulf Thomas Moberg skriver nu en bok om Artur och bildkonsten
Med behörigt tillstånd får vi citera texten på bokens baksida
Artur Lundkvist och bildkonsten
"Artur Lundkvist skriver ofta om sin bildhunger. I hans barndom tog ibland lusten för bilden
över själva läsningen. Senare kom bildkonsten att flätas ihop med hans fantasier och ''litterära"
skapande. Han fängslandes av författare som skildrade konstverk. Bilden har en påtaglighet
som kan vara svårare att värja sig emot än ordet. Och i bilden finns kärnan till en tanke.
Tanken är innesluten i bilden.
Under Lundkvists vistelse i Kairo vintern 1943 överraskas han av en grupp konstnärer.
De ville under 40-talet rikta fokus på Egypten via inspiration från rebelliska konströrelser i
väst som surrelismen och dadaism. Genom dessa konströrelse hoppades man kunna väcka
Intresse för de egyptiska symbolerna, sederna, tron och vidskepelsen genomsyrat med den
tystnad och fatalism som var rådande. Detta intresse växte inom flera konstkretsar i en tid
som dominerades av reaktionära krafter." Ulf Thomas Moberg.
Fortsättning nästa sida