Oderljunga Sockengille Bygdepris
Vid valborgsfirandet i Oderljunga Mölla måndagen den 30 april 2007
tilldelades stiftelsen Oderljunga sockengillets bygdepris 2007 för förtjänstfullt arbete.
Stort engagemang har placerat Oderljunga på den kulturella kartan
                som en levande landsbygd med framtidstro.
Åke Petersson med fru tar emot utmärkelsen av Leif-Åke Andersson, ordförande i Sockengillet
Tillbaka
Sockengillets hemsida
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida