Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
Tillbaka
Firandet av Artur Lundkvist 100 Śr torsdagen den 9 mars 2006 i Folkets Park Perstorp
arturlundkvist066016.jpg arturlundkvist066012.jpg arturlundkvist066001.jpg
arturlundkvist066017.jpg arturlundkvist066013.jpg arturlundkvist066014.jpg arturlundkvist066005.jpg
arturlundkvist066018.jpg arturlundkvist066015.jpg arturlundkvist066002.jpg
arturlundkvist066004.jpg
arturlundkvist066003.jpg
arturlundkvist066009.jpg arturlundkvist066006.jpg arturlundkvist066019.jpg
Nyckelharpsfolket medverkade med musikaliska
inslag.
arturlundkvist066010.jpg arturlundkvist066008.jpg
arturlundkvist066011.jpg arturlundkvist066007.jpg