Första lördagen i juni månad anordnar
Nyckelharpsfolket spelmansstämma på
Hagstadgården.
Hemsidan
Intreriör
Utställningen
Stiftelsen
Styrelsen
Artur Lundkvist
AL Böcker
AL Artiklar
Maria Wine
MW Böcker
Aktiviteter
Ansökan
Stipendiater
Informationsblad
Bygdepriset
100-års
firandet 2006
Uppsatstävling 2006
Spelmans-
stämma
Länkar
Hitta hit
Levnadsbeskriv-
ningar 2008
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida