Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
arturlundkvist014007.jpg
Stiftelsen - Stipendiater - Turistöppet
Stiftelsen
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse har till ändamål "att förvalta Artur Lundkvists födelsehem
i Hagstad samt att erbjuda författare, konstnärer och andra kulturarbetare vistelse på
stiftelsegården samt att sprida kunskap om Arturs och Marias författargärning".
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse (ursprungligen Artur Lundkvists stiftelse) bildades 1992-03-06
på Arturs födelsedag och författarparet hade ställt sig positiva till initiativet.
arturlundkvist014004.jpg
arturlundkvist014005.jpg arturlundkvist014003.jpg arturlundkvist014006.jpg
Stipendiaterna
Sedan 1995 har ca 140 stipendiater beretts vistelse på gården. De flesta författare men också bildkonstnärer och jounalister. Nio gäster har kommit från Danmark. Här är alltså en kulturbro! Kombinationen författare och bildkonstnärer låg naturligt till för Artur Lundkvist. Han tolkade tidigt i ord surrealisters och andra konstnärers verk. "Vägen till språket - till svenskan
inte bara som kommunikationsmedel utan också som konsthantverk - förenade författarna i
den mäktiga generationen som Artur tillhörde".
Stipendier söks hos stiftelsens styrelse och för stipendievistelse 2016 skall den vara stiftelsen
tillhanda senast i nov 2015. Ansökan ställs till
arturlundkvist014002.jpg arturlundkvist014001.jpg
Turistöppet på Artur Lundkvistgården i Hagstad
Under perioden april-september tar stiftelsen emot besök efter överenskommelse för att
visa upp gården inklusive guidning om författarparet och stiftelsens verksamhet. I stallet finns en
utställning om Artur som tillkom 1986 och som förnyades 2006 samt en om Maria som tillkom 2003
Under 2005 fullföljdes det arbete som påbörjades 2004 då Artur och Marias hem flyttades från
Solna till Hagstad. Ett arbete som avslutades med inventering och katalogisering av böcker, brev och
konstverk.
Det vill ge en allsidig bild av vad Artur och Maria betytt för Sveriges kulturliv och därmed
också för regionen. I utställningslokalen finns böcker, CD-skivor, vykort m m till försäljning.
Utställningen är också tillgänglig för besök av skolklasser från högstadier och gymnasier
som en del i deras undervisning samt studiegrupper av olika slag.
För s.k. spontanbesök på gården krävs det att det finns stipendiater på gården som kan öppna utställningslokalen annars efter överenskommelse.
Kontakta Åke Petersson 0435/34291 alt 070/498 14 46, Christina Lindström-Johansson 0435/35444
eller Lars-Göran Thulin 070/382 42 36.
Inträde till gården är fritt men stiftelsen tar mer än gärna emot bidrag till gårdens underhåll och drift.
Som guider tjänstgör medlemmar i stiftelsens styrelse, tidigare stipendiater samt frivilliga entusiaster
med anknytning och intresse för Artur Lundkvist och Maria Wine.
Det finns böcker, CD-skivor, bägare m m till försäljning vilket också kan stärka stiftelsens kassa.