Styrelsen 2017
Hagstad 114
284 92 Perstorp
Tel. 0435-320 47
Artur Lundkvistgården Hagstad
ADSL anslutning finns.
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Åke Petersson
Skarvrörsgatan 19
284 38 Perstorp
0435-342 91, 070-498 14 46
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerande
ledamot
Adjungerande
ledamot
Bert Klang
Hagstad 104
284 92 Perstorp
0435-321 43 (bostad), 0435-320 08 fax
mobil. 0730252037
Lennart Bielsten
Oderljunga Åkervägen 13
284 92 Perstorp
0435-320 74
Org.nr 837600-7681
Hemsidan
Intreriör
Utställningen
Stiftelsen
Styrelsen
Artur Lundkvist
AL Böcker
AL Artiklar
Maria Wine
MW Böcker
Aktiviteter
Ansökan
Bygdepriset
100-års
firandet 2006
Uppsatstävling 2006
Spelmans-
stämma
Hitta hit
Länkar
Stipendiater
Informationsblad
Levnadsbeskriv-
ningar 2008
Lars Göran Thulin
Bäckavägen 23 A
284 32 Perstorp
Mobil. 070-382 42 36
Christina Lindström Johansson
Ebbarp 126
284 91 Perstorp
0435-354 44,
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
Vakant
Annica Sankilampi
Box 112
284 22 Perstorp
0435-392 24
Lisbeth Jönson
Hörlingegatan 9
282 34 Tyringe
Rosa Petrovic Holmberg
Stockholmsvägen 70
284 35 Perstorp
070-277 72 87
070-516 54 45
Webmaster
073-819 85 07
Britta Roos
Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

010-22412 90 arb
Adjungerande
ledamot

Ove Larsson
Spårvägsgatan 37
284 35 Perstorp
0435-302 84 070-269 51 94
Utses av Solna Kommun